06 - 21124961

Zakelijk

Wat doen we voor u?

• Verwerking van de administratie

• Salarisadministratie 

• Verzorgen aangifte omzetbelasting

• Samenstellen jaarrekening

• Verzorgen aangifte Inkomstenbelasting

• Advies 


Onze grote kracht is dat we verder kijken; wij denken mee met vragen over verzekeringen, pensioenen of investeringen. Wij kunnen u van een passend advies voorzien!

Verwerking van de administratie 
Bij het voeren van een onderneming moet ook een administratie bijgehouden worden. Dat is voor u als ondernemer vaak een lastige en tijdrovende taak, terwijl u zich juist bezig wilt houden met het ondernemen zelf. 

Wij kunnen uw complete administratie beheren. Denk hierbij aan het inboeken tot het maken van uw verkoopfacturen. U bepaalt echter zelf in welke mate wij uw administratie bijhouden. Wilt u zelf meer doen, dan kan dat natuurlijk ook. Overleg is altijd mogelijk. 

Wij werken hierbij met een zeer uitgebreid en voor u simpel pakket genaamd Snelstart 
 

Salarisadministratie 
Goed personeel is de sleutel tot succes. Daarom is het zeer belangrijk dat de betaling van uw personeel goed geregeld is. Wij kunnen de salarisadministratie en loonbelasting voor onze rekening nemen. U geeft slechts de gewerkte uren en de bijzonderheden op en wij verzorgen de rest.

Daarnaast kunnen we ook een analyse van de loonkosten voor u maken. U kunt zelf aangeven in hoeverre wij de werkzaamheden uitvoeren. 
 

Verzorgen aangifte omzetbelasting 
Als ondernemer moet u BTW-aangifte doen. Dit kan per maand of per kwartaal. Wij kunnen dit voor u uitvoeren.
 

Samenstellen jaarrekening
Om een goed overzicht te krijgen in uw onderneming en om een jaar goed af te sluiten, kunnen wij uw jaarrapportages opstellen. Wij hebben hiervoor een model ontwikkeld, dat een duidelijk jaaroverzicht levert. Op basis hiervan worden ook de uiteindelijke aangiften gedaan. 

Om nog sneller te beschikken over de status van uw onderneming kunnen wij naast jaarrapportages, ook tussentijdse rapportages opstellen. Dit kan per halfjaar of per kwartaal. U kunt zelf aangeven in welk tijdsbestek u een tussentijdse rapportage wenst. Hierdoor kunt u snel kijken hoe uw onderneming ervoor staat. Op basis daarvan kunt u passende acties en/of beslissingen (onder-)nemen en adequaat handelen!
 

Advies
Bij moeilijke vraagstukken kunnen we u met raad en daad bijstaan. Denk hierbij aan advies betreffende hard- en software. Wij zullen niet in al uw wensen kunnen voorzien, maar we kunnen wel samen met u zoeken naar de geschikte persoon om iets voor u te regelen. Oegema Administratiekantoor heeft namelijk een groot netwerk van deskundigen op talrijke gebieden. Wanneer onze functie ophoudt, zoeken we voor én met u naar een passende specialist.